Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (zwany dalej "Sklepem") prowadzony jest przez FAME Helena Zuchniak-Skutela z siedzibą w Warszawie ul. Pory 61 m.90, 02-757 Warszawa, NIP: 1230883251
 2. Sklep umożliwia zakup biletów na koncerty organizowane przez FAME oraz zakup gadżetów reklamowych.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu.

II. Zakup biletów

 1. Bilety na koncerty dostępne są w formie elektronicznej (e-biletów) lub w formie papierowej.
 2. Kupujący może wybrać sposób dostawy biletów podczas składania zamówienia.
 3. Bilety elektroniczne zostaną wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, natomiast bilety papierowe zostaną wysłane za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej.
 4. Ceny biletów są podane w walucie PLN. Sklep jest zwolniony z podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie ceny produktów w Sklepie są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT.
 5. W przypadku anulowania koncertu, Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów biletu. Zwrot nie obejmuje kosztów dostawy biletu.
 6. Reklamacje dotyczące biletów należy zgłaszać na adres e-mail: [adres e-mail] w terminie 7 dni od daty koncertu.

III. Zakup gadżetów reklamowych

 1. Sklep oferuje gadżety reklamowe, takie jak koszulki, bluzy, czapki, plakaty, przypinki, itp.
 2. Ceny gadżetów reklamowych są podane w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
 3. Gadżety reklamowe wysyłane są za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej.
 4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu gadżetów reklamowych w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować o swojej decyzji, wysyłając e-mail na adres: kontakt@akademiaestradowa.pl.
 5. Koszt zwrotu gadżetów reklamowych ponosi Kupujący. Gadżety powinny być odesłane w stanie nienaruszonym, z kompletnymi metkami oraz oryginalnym opakowaniem.
 6. Reklamacje dotyczące gadżetów reklamowych należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@akademiaestradowa.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad, lub zwrócić Kupującemu równowartość ceny towaru.

IV. Płatności

 1. Sklep akceptuje następujące metody płatności:

a) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayU.

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu

 1. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest FAME Helena Zuchniak-Skutela z siedzibą w Warszawie ul. Pory 61 m.90, 02-757 Warszawa, NIP: 1230883251
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@akademiaestradowa.pl.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. W przypadku sporów wynikających z realizacji umów sprzedaży, stronami dążą do rozwiązania sporu na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2023 i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 5. Wszelkie pytania, uwagi oraz informacje dotyczące działania Sklepu można kierować na adres e-mail: kontakt@akademiaestradowa.pl.